ขายปลานำเข้าเกรดสวยงามราคามิตรภาพ ติดตามได้ที่เพจ L&L KOI HOUSE คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ L&L KOI HOUSE คลิก

รหัส : 501
โคฮากุ ฟาร์มซาไก
รหัส : 500
โชว่า ฟาร์มไดนิชิ (Cer)
รหัส : 499
โชว่า ฟาร์มไดนิชิ
รหัส : 498
โชว่า ฟาร์มอิซ่า (Cer)
รหัส : 497
โชว่า ฟาร์มอิซ่า (Cer)
รหัส : 495
โคฮากุ ฟาร์มไดนิชิ (Cer)
รหัส : 494
โคฮากุ ฟาร์มไดนิชิ (Cer)
รหัส : 493
โคฮากุ ฟาร์มไดนิชิ (Cer)
รหัส : 492
โคฮากุ ฟาร์มไดนิชิ (Cer)
รหัส : 491
มารุเต็งโคฮากุ ฟาร์มไดนิชิ (Cer)
รหัส : 490
โคฮากุ ฟาร์มไดนิชิ (Cer)
รหัส : 489
โคฮากุ ฟาร์มไดนิชิ (Cer)
รหัส : 487
โคฮากุ ฟาร์มมารุโดะ (Cer)
รหัส : 486
ตันโจซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
รหัส : 484
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
รหัส : 482
โคฮากุ ฟาร์มซาไก
รหัส : 472
ซุซุย ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
รหัส : 471
ซุซุย ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
รหัส : 468
ซุซุย ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
รหัส : 447
คินโชว่า ฟาร์มเซจูโร่
รหัส : 446
คินโชว่า ฟาร์มเซจูโร่
รหัส : 413
อาซากิ ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
รหัส : 411
อาซากิ ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
 

ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มไดนิชิ (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มฮาเซกาวะ (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มไดนิชิ (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจโชว่า
ปิดการขาย
มารุเต็งโคฮากุ (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจ ซันเก้ (Cer)
ปิดการขาย
คินโชว่า ฟาร์มเซจูโร่
ปิดการขาย
ซุซุย ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
ปิดการขาย
ชิโร่ด๊อย ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
คินคาบูโตะ ฟาร์มโคบายาชิ
ปิดการขาย
คินคาบูโตะ ฟาร์มโคบายาชิ
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มมารุฮิเดะ (Cer)
ปิดการขาย
คินคาบูโตะ ฟาร์มโคบายาชิ
ปิดการขาย
ซุซุย ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
คุจากุ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
โชว่า ฟาร์มอิซ่า
ปิดการขาย
ซุซุย ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
ปิดการขาย
คินคาบูโตะ ฟาร์มโคบายาชิ
ปิดการขาย
คิคุซุย ฟาร์มยามาซัน
ปิดการขาย
คาราชิ ฟาร์มมารุโดะ
ปิดการขาย
อาซากิ ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
ปิดการขาย
ซุซุย ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
ปิดการขาย
เบคโกะ ฟาร์มไซโตะ
ปิดการขาย
ซันเก้ ฟาร์มโอกาวะ
ปิดการขาย
ซุซุย ฟาร์มคาวาคามิ (Cer)
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุกินริน ฟาร์มBeppu (Cer)
ปิดการขาย
คินคาบูโตะ ฟาร์มโคบายาชิ
ปิดการขาย
คินมัตซึบะ ฟาร์มโคบายาชิ
ปิดการขาย
ฮิอุลซึริ ฟาร์มชิโนดะ (Cer)
ปิดการขาย
คินคาบูโตะ ฟาร์มโคบายาชิ
ปิดการขาย
ชิโร่ ฟาร์มโอกาตะ
ปิดการขาย
ฮิอุลซึริ ฟาร์มชิโนดะ (Cer)
ปิดการขาย
ฮิอุลซึริ ฟาร์มชิโนดะ (Cer)
ปิดการขาย
คินคาบูโตะ ฟาร์มโคบายาชิ
ปิดการขาย
ตันโจซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจโชว่า ฟาร์มอิซ่า
ปิดการขาย
อาก้ามัตซึบะ ฟาร์มโอสุกะ
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ฮิอุลซึริ ฟาร์มชิโนดะ (Cer)
ปิดการขาย
ฮิอุลซึริ ฟาร์มชิโนดะ (Cer)
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจซันเก้ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
คินคาบูโตะ ฟาร์มโคบายาชิ
ปิดการขาย
เบนิกอยกินริน ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
คินคาบูโตะ ฟาร์มมารุโดะ
ปิดการขาย
กินมัตซึบะ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจโชว่า ฟาร์มอิซ่า
ปิดการขาย
โงชิกิ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
โงชิกิ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
โงชิกิ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
โงชิกิ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
โงชิกิ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
โชว่า ฟาร์มอิซ่า
ปิดการขาย
คาราชิด๊อย ฟาร์มมารุโดะ
ปิดการขาย
อาซากิ ฟาร์มยามาซัน
ปิดการขาย
โชว่า ฟาร์มอิซ่า
ปิดการขาย
โชว่าด๊อย ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
คินไดโชว่า  ฟาร์มไดนิชิ
ปิดการขาย
ตันโจ ซันเก้ (Cer)
ปิดการขาย
มูกาชิ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
โงชิกิ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
ฮาริวาเก้ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
โชว่า ฟาร์อิซ่า
ปิดการขาย
คิคุจากุด๊อย ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจซันเก้ ฟาร์มไซโตะ (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุด๊อย ฟาร์มมารุฮิเดะ (Cer)
ปิดการขาย
เบนิคิโคะคุริว ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
คิคุซุย ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจซันเก้ ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
โชว่า ฟาร์มอิซ่า
ปิดการขาย
 โชว่า ฟาร์มอิซ่า
ปิดการขาย
โชว่าด๊อย ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
อาซากิ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
มูกาชิ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มมารุซากะ (Cer)
ปิดการขาย
อาซากิ ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
เบคโก๊ะด๊อย ฟาร์มยามาซัน (Cer)
ปิดการขาย
มูกาชิ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
ชากอยกินริน ฟาร์มมารุซากะ 
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
มูกาชิ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มมารุซากะ (Cer)
ปิดการขาย
ชากอยกินริน ฟาร์มมารุซากะ 
ปิดการขาย
คิโคะคุริว ฟาร์มมารุซากะ (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
มูกาชิ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
 เบนิคิโคะคุริว ฟาร์มมารุซากะ (Cer)
ปิดการขาย
เบนิคิโคะคุริว ฟาร์มมารุซากะ(Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
โคฮากุกินริน ฟาร์มBeppu
ปิดการขาย
โชว่า ฟาร์มไดนิชิ
ปิดการขาย
ตันโจ ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
คินคิอุลซึริ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
ซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
มูกาชิ ฟาร์มมารุซากะ
ปิดการขาย
ซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจ โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ลูก Silver fox ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
ซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
คาราชิกินริน ฟาร์มมารุโดะ
ปิดการขาย
ซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
โชว่า ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก  (Cer)
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
โชว่า ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
โชว่า ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ตันโจซันเก้ ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
ลูก Silver fox ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
ตันโจโคฮากุ ฟาร์มโฮชิกิ้น
ปิดการขาย
ลูก Silver fox ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
ซันเก้ ฟาร์มซาไก (Cer)
ปิดการขาย
ลูก Silver fox ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
ลูก Silver fox ฟาร์มซาไก
ปิดการขาย
โคฮากุ ฟาร์มซาไก (Cer)